Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtaminen kouluttaa viestinnän huippuosaajaksi

Viestinnän johtamisen aineopinnoissa pääset tutkimaan organisaatioiden ja yritysten maineenhallintaa ja mediasuhteita, sekä suunnittelemaan sisältöstrategiaa. Opit ymmärtämään, kuinka organisaatiot ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja millaista näiden suhteiden ylläpitäminen on yhä digitalisoituvassa maailmassa.

Opintojen aikana käsitellään organisaatioiden viestintäprosesseja ja viestinnän johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet organisaatioiden avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Avoimessa opiskelet viestinnän johtamista joustavasti: voit aloittaa opintoja ympäri vuoden ja opiskella etänä verkon välityksellä. Muista myös avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.

Opiskele opintokokonaisuus tai yksittäisiä kursseja

  • Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Taustaksi tarvitset liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Lisätietoja löydät Näin aloitan opintoni -välilehdeltä.
  • Perusopintotasolta löydät YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet -opintojakson ilman esitietovaatimuksia.
  • Voit opiskella viestinnän johtamista myös yksittäisinä aineopintojaksoina. Jos opiskelet vain yksittäisen opintojakson, riittää esitiedoksi YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op) tai vastaavat tiedot.
  • Viestinnän johtamisen aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa YCCA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op) suositellaan vain opiskelijoille, jotka tarvitsevat sitä osaksi tutkintotavoitteisia opintojaan. Opintojakson lisäksi suoritetaan johdantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op).
  • Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina.
  • Jos et tähtää tutkintoon, suorita seminaarityöskentelyn ja tutkielman sijaan lisää valinnaisia opintoja, jotta aineopintokokonaisuuden minimilaajuus 35 op täyttyy. Tällöin opinnot ovat suoritettavissa täysin etäopiskellen.
  • Löydät lisätietoa Näin aloitan opintoni -välilehdeltä.

Tutustu myös:

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.