YCCA2210 Sisältöstrategia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tässä opintojaksossa tarkastellaan, kuinka organisaatiolle laaditaan sisältöstrategia. Opintojakson aikana opiskelijat laativat sisältöstrategian ja osallistuvat myös muihin käytännönläheisiin harjoituksiin, jotka liittyvät viestinnän johtamiseen ja (digitaaliseen) sisällöntuotantoon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Pystyy tarkastelemaan organisaation sisällöntuotantoa erilaisista teoreettisista ja eettisistä näkökulmista 
  • On perehtynyt suostuttelun ja retoriikan teorioihin organisaation sisältöstrategian perustana 
  • Pystyy tunnistamaan tekijänoikeuksien säädöksiä, jotka liittyvät sisällöntuotantoon  

  • Tietää kuinka sisältöstrategia laaditaan ja toimitetaan kohdeyleisölle 

  • Osaa toteuttaa pienempiä sisällöntuotannon tehtäviä 

  • Pystyy viestimään selkeästi digitaalisissa ympäristöissä 

  • Osaa käyttää luovuutta erilaisissa tehtävissä 

  • Osaa antaa palautetta muille 

Esitietojen kuvaus

Pakolliset esitiedot: Introduction to Corporate Communication / Viestinnän johtamisen perusteet

Suositellut esitiedot: Basic Business Studies -opintokokonaisuus

Oppimateriaalit

Kirjallisuus julkaistaan opintojakson alussa.

Lukupaketti tieteellisistä artikkeleista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille ja luentotehtävien suorittamiseen.
Arviointiperusteet:
Yksilötehtävät sekä ryhmissä suoritettavat pientehtävät. Ryhmänä laadittava sisältöstrategia.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus