Viestinnän johtaminen

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista, opintojen suunnittelusta ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta koulutuspäälliköltä:
Satu Vuori

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista yliopistonopettajalta:
Matias Lievonen, viestinnän johtaminen (avoin yliopisto ja JSBE)
Heljä Koski, viestinnän johtaminen