KIKAIN-JYUAVOIN Kirjoittamisen aineopinnot (35–50 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

· tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana

· kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan

· arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta

· suunnitella, toteuttaa ja arvioida tekstikokonaisuuden

· etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.

Rakenne

Valitse 35–50 op