KIKV1002 Proosa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
  • määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
  • kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
  • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Harju, T. & Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula, E. (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.

Joensuu, J. 2017. Fiktiiviset reseptit ja mahdottomat ateriat kirjallisen komiikan lajina: Matoherkkua, muovikeittoa, potentiaalista salaattia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2/2017, 5–24. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.66199 pdf

Juntunen, T. 2015. Episodiromaani ja 2000-luvun suomalainen realismi. AVAIN -Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 1/2015, 99-105. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74978 pdf

Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Kertomakirjallisuus. Luku 4: Kertomakirjallisuuden lajeja. Teoksessa Mäkikalli, A & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 135–153. pdf

Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain. pdf

Peltonen, M. 2009. Suomalainen jälkirealistinen romaani 1960-luvulta 2000-luvulle. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 3-4/2009, 14-29. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74775 pdf

Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. (Exercises de style, 1947.) Suom. Pentti Salmenranta. Helsinki: Otava, 5–21. pdf

Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.

Virtanen, T. 2013. Karikatyyrin äärillä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 4/2013, 42-64. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74924

Vuola, S. & Melender, T. 2018. Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta