KIKA408 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen B (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tekstikokonaisuuden tuottaminen ja viimeistely. Prosessin reflektointi. 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· arvioida ja hyödyntää saamaansa palautetta

· arvottaa omaa tekstiään suhteessa valittuun genreen

· viimeistellä tekstikokonaisuuden

· organisoida itsenäisesti laajan työprosessin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta