HJOPER Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (27 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
*tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
*hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
*tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
*osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110/YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen, jonka jälkeen vasta muut opintojaksot.

Rakenne

Valitse kaikki (27+ op)