YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
• rekrytointiprosessi
• rekrytointistrategiat ja -kanavat
• henkilöstön arviointi ja mittaaminen
• palkitseminen
• työurat
• urajohtaminen
• työuran ja muun elämän yhdistäminen

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
• kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
• tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
• tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista
• käyttää tutkimusmateriaalia oman päätöksenteon tukena

Lisätietoja

Kurssille pääsemiseksi tulee suorittaa ennakkotehtävä hyväksytysti.

Esitietojen kuvaus

YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen

Oppimateriaalit

Opettajan määrittämä artikkelipaketti

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde