YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat; positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo; stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy; työn muutoksen hallinta; tietotyö ja työn hallinta; työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet; vuorovaikutusosaaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetus: kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. TAI Verkkokurssi

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
-arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
- tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
-käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
- arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
- ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin johtamisessa
-seurata ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan

Esitietojen kuvaus

YTTP1110 / YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde