YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet
- johtamisajattelun ja johtajuuden teorioiden kehitys
- strateginen johtaminen
- organisaatiorakenteet
- henkilöstöjohtaminen
- arvot, etiikka ja kulttuuri
- vastuullinen liiketoiminta
- johtajan työ
- johtamisen ajankohtaisia teemoja

Suoritustavat

JSBE: kontaktiopetuskurssi, 1.-2. jaksot/syyslukukausi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet
- tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista
- arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä
- selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet
- arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä
- arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan esimiehen työhön

Esitietojen kuvaus

Ei vaatimuksia

Kirjallisuus

  • Robbins & Judge: Essentials of Organizational Behavior (Dawsonera eBook collection) (1.-14.p.); ISBN: 13: 9780133920819
  • Tienari & Meriläinen: Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa (1.-4.p.); ISBN: 9789510353646

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde