XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä) (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä jaksolla harjoitellaan mediaan tai omaan opiskelualaan liittyvän harjoitustyön tekemistä, jonka aikana erilaiset opiskelutavat ja -taidot tulevat tutuiksi. Samalla harjoitellaan kriittistä tiedonetsimistä ja lukemista. Jakson aikana syvennetään ja harjoitellaan erilaisten raportointitaitojen hallintaa.

Keskeiset opintosisällöt

  • kriittinen tiedonhaku ja lukeminen
  • raportointitaidot
  • prosessikirjoittaminen
  • projektityön vaiheet

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa etsiä tietoa eri lähteistä ja hallitsee kirjaston perushaut
  • osaa tehdä lyhyen haastattelun itselle tutusta aiheesta
  • osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta
  • hallitsee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen itselle tutusta ilmiöstä (esim. harjoitustyön esittely)
  • pystyy hyödyntämään aiempaa osaamistaan ja monikielisiä resurssejaan oppimistehtävissä
  • tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU0999, XSU9998, XSU9997 ja XSU9996 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus