XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan yleisimpiin suomalaisiin medioihin ja niissä esiintyviin arkielämän teksteihin. Jaksolla harjoitellaan arkeen liittyvän yleistajuisen ja luotettavan tiedon etsimistä sekä tiedon soveltamista tutustuen samalla suomalaiseen yhteiskuntaan.

Keskeiset opintosisällöt

  • suomalaiset mediat ja mediatekstit
  • tiedonetsiminen
  • mediatekstien luku- ja kuuntelustrategia
  • puhe-esityksen keskeiset konventiot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia arkielämään liittyviä helpohkoja mediatekstejä
  • on tutustunut arkielämään liittyvän tiedon etsimiseen
  • osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien pääasioiden etsimisessä sekä hyödyntää monikielisiä resurssejaan osana tiedon prosessointia
  • osaa suullisesti referoida lukemansa yleistajuisen tekstin pääasioita
  • tuntee keskeisimmät puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron ryhmän jäsenenä
  • tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU0999 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta