XSU0999 Johdatus yliopisto-opiskeluun (INTEGRA, A-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen yliopisto-opiskeluun sekä siihen liittyviin informaaleihin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin ja harjoitellaan niiden tuottamista. Jaksolla harjoitellaan alkuvaiheen opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja ja -strategioita.

Keskeiset opintosisällöt

  • omien monikielisten resurssien tunnistaminen
  • opiskeluun ja työhön liittyvien informaalien mediatekstien ymmärtäminen
  • epävirallisten viestien kirjoittaminen ja ymmärtäminen
  • opiskelutaitojen ja strategioiden harjoitteleminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on harjoitellut korkeakouluopinnoissa tarvittavia keskeisiä opiskelutaitoja ja -strategioita
  • on harjoitellut lukustrategioita ja ymmärtää niitä käyttäen helpohkoja yleistajuisia opiskelua ja työtä käsitteleviä mediatekstejä
  • osaa kertoa pääasiat omasta opiskelu- ja työhistoriastaan sekä kiinnostuksen kohteistaan epävirallisissa tilanteissa
  • osaa kirjoittaa lyhyitä jokapäiväiseen elämään liittyviä viestejä (esim. sähköpostiviestit)
  • tietää perusasioita suomalaisesta koulutusjärjestelmästä
  • tunnistaa omat monikieliset resurssinsa.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta