XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä jaksolla harjoitellaan (yleistajuisten) omaan alaan liittyvien tekstien etsimistä sekä tekstien keskeisen sisällön suullista ja kirjallista referoimista hyödyntäen opiskelijoiden monikielisiä resursseja.

Keskeiset opintosisällöt

  • opiskelualaan liittyvät yleistajuiset tekstit
  • tiedonetsiminen
  • luetun tiedon referoiminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita
  • on harjoitellut etsimään yliopisto-opiskeluun ja sen käytäntöihin liittyvää tietoa
  • osaa etsiä omaan alaan liittyviä (yleistajuisia) tekstejä sekä hyödyntää omia monikielisiä resurssejaan tässä
  • osaa suullisesti ja lyhyesti referoida lukemiansa omaan opiskelualaan liittyviä (yleistajuisia) tekstejä
  • osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän lyhyen referaatin, jossa on käyttänyt lähteenä helpohkoa omaan alaan liittyvää tekstiä, sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisia työkaluja tässä tukena.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU0999 ja XSU9998 tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta