XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä) (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä jaksolla tutustutaan yleisimpiin opiskelussa käytettäviin tekstilajeihin ja harjoitellaan niiden keskeisen sisällön ymmärtämistä sekä omaa tuottamista erilaisia strategioita ja prosessikirjoittamista hyödyntäen. Jakson aikana tutustutaan luento-opetuksen keskeisimpiin piirteisiin.

Keskeiset opintosisällöt

  • opiskeluun liittyvät yleisimmät tekstilajit
  • monikieliset resurssit osana luento-opetusta ja muistiinpanotekniikoita
  • prosessikirjoittaminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on tutustunut erilaisiin akateemisiin tekstilajeihin
  • tuntee kirjoitetun kielen keskeiset piirteet ja on harjoitellut niiden soveltamista omassa kirjoittamisessaan hyödyntäen prosessikirjoittamista ja vertaispalautetta
  • on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja ymmärtää pääasioita, kun aihe on itselle tuttu
  • on harjoitellut lukustrategioiden käyttöä akateemisen tekstin lukemisessa ja osaa etsiä niitä käyttäen tekstistä pääasioita.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU0999, XSU9998 ja XSU9997 tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus