Viestinnän maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Viestinnän maisteriohjelman suorittanut filosofian maisteri (FM)

  • hallitsee viestinnän keskeiset teoreettiset sisällöt ja tutkimusmenetelmät
  • on syventänyt asiantuntemustaan useammalla erityisalueella
  • osaa tuottaa uutta tietoa viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ja soveltaa sitä kehittämistyössä
  • on sisäistänyt viestinnän ja vuorovaikutuksen eettiset periaatteet sekä arvostaa ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
  • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä sekä tiimi- ja ryhmätyössä tarvittavaa projekti- ja vuorovaikutusosaamista
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman asiantuntemuksensa vahvuudet ja on motivoitunut asiantuntemuksensa jatkuvaan kehittämiseen
  • osaa jäsentää osaamistaan suhteessa uratavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon viestinnän alalla. 

Rakenne

Valitse kaikki (77+ op)