XSU9994 Tekstejä ja työelämää 1 (INTEGRA, A-ryhmä) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

  1. ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja yleistajuisia tekstejä
  2. osaa reflektoida omaa opiskelu- ja oppimiskokemustaan (mm. oppimispäiväkirja)
  3. osaa kertoa ja kirjoittaa omista opinnoista ja työstä yleistajuisesti
  4. tietää ja on harjoitellut, miten opiskelu- ja työhistoriasta sekä kiinnostuksen kohteista puhutaan ja kirjoitetaan, sekä on tutustunut työelämään liittyviin teksteihin (mm. video-CV ja kirjoitettu CV)

Lisätietoja

Kurssilla tehdään CV ja video-CV osana kurssityöskentelyä.

Esitietojen kuvaus

XSU0999, XSU9998, XSU9997, XSU9996 ja XSU9995 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, CV ja video-CV sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus