XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä) (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä (mm. sanomalehti- ja tv-uutiset)

2. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat

3. osaa etsiä tietoa eri medioista

4. osaa tehdä lyhyen haastattelun itselle tutusta aiheesta

5. tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen itselle tutusta ilmiöstä (esim. harjoitustyön esittely)

6. osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta

7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Lisätietoja

Opiskelija osallistuu jakson aikana työskentelyyn liittyen oman opiskelualansa tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja siitä keskustelemiseen.

Esitietojen kuvaus

XSU0999, XSU9998, XSU9997 ja XSU9996 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, projetityön tekeminen, osallistuminen oman alan kirjallisuuden lukemiseen osana työskentelyä sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus