XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. on tutustunut erilaisiin tekstilajeihin

2. tuntee kirjoitetun kielen keskeiset piirteet ja on harjoitellut niiden soveltamista omassa kirjoittamisessaan

3. on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja ymmärtää pääasioita, kun aihe on itselle tuttu.

4. on harjoitellut lukustrategioiden käyttöä akateemisen tekstin lukemisessa ja osaa etsiä niitä käyttäen tekstistä pääasioita.

Lisätietoja

Osana suomen kielen opiskelua opiskelija osallistuu jakson aikana Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä -kurssille ja tekee siihen kuuluvat harjoitustehtävät (1 op).

Esitietojen kuvaus

XSU0999, XSU9998 ja XSU9997 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, osallistuminen "Suhteet ja verkostot työelämässä" -kurssille ja sen tehtävät sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus