XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita (esim. verkkokeskustelu)

2. on harjoitellut etsimään yliopisto-opiskeluun ja sen käytäntöihin liittyvää tietoa

3. osaa etsiä omaan alaan liittyviä yleistajuisia tekstejä

4. osaa suullisesti ja lyhyesti referoida lukemiansa omaan opiskelualaan liittyviä yleistajuisia tekstejä

5. osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän lyhyen referaatin, jossa on käyttänyt lähteenä helpohkoa omaan alaan liittyvää mediatekstiä.

Esitietojen kuvaus

XSU9999 ja XSU9998 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus