XSU9988 Tekstejä ja työelämää 2 (INTEGRA, B-ryhmä) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

  1. ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
  2. osaa reflektoida omaa oppimistaan akateemisissa opinnoissa suullisesti ja kirjallisesti (esim. oppimispäiväkirja)
  3. osaa puhua ja kirjoittaa opinnoista ja työstä yleistajuisesti (esim. blogiteksti)
  4. tietää ja on harjoitellut, miten opinnoista ja työstä puhutaan ja kirjoitetaan ammatillisessa ja akateemisessa kontekstissa sekä tuntee työelämään liittyviä tekstejä (mm. video-CV ja kirjoitettu CV).

Lisätietoja

Kurssilla tehdään CV ja video-CV osana työskentelyä.

Esitietojen kuvaus

XSU9993, XSU9992, XSU9991, XSU9990 ja XSU9989 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, CV ja viceo-CV sekä opetukseen osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus