XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tuntee keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä (mm. sanomalehti- ja tv-uutiset)

2. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat

3. osaa etsiä tietoa eri medioista ja arvioida tiedon luotettavuutta

4. osaa suullisesta referoida hankkimaansa tietoa

5. osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla ja keskustella pienryhmässä

6. tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää puhe-esityksen ryhmän jäsenenä (esim. projektityön esittely)

7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Lisätietoja

Opiskelija tekee jakson aikana projekti- tai ryhmätyön liittyen johonkin kulttuurienväliseen tai yhteiskunnalliseen ilmiöön.

Esitietojen kuvaus

XSU9993 tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, projekti- tai ryhmätyön tekeminen sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus