XSU9989 Tutkimus ja projektit -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä) (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. hallitsee perusasiat oman alansa tiedon etsimisestä

2. osaa arvioida tiedonhaun tulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä

3. osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimushaastattelun

4. tietää tutkimusraportin yleiset konventiot ja osaa kirjoittaa lyhyen raportin itse (mm. rakenne, tyyli ja lähteiden käyttö)

5. tietää ja tuntee tieteellisen suullisen esityksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa esiintymisessä (esim. tutkimuksen esittely)

6. osaa työskennellä ryhmässä (esim. neuvotella, jakaa tietoa, suunnitella ja kirjoittaa yhdessä toisten kanssa).

Lisätietoja

Opiskelijalla on jakson aikana itsenäistä työskentelyä liittyen oman opiskelualansa tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja siitä keskustelemiseen. Jakson aikana tehdään myös omaan alaan liittyvä pieni projekti tai tutkimus.

Esitietojen kuvaus

XSU9993, XSU9992, XSU9991 ja XSU9990 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tuntien aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien sekä projektin tai pienen tutkimuksen tekeminen ohjeiden mukaan sovitussa ajassa sekä opetukseen osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus