XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. on syventänyt tuntemustaan erilaisista tekstilajeista

2. tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ymmärtää niiden käyttöyhteyksiä

3. on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja sen keskeisiin piirteisiin sekä ymmärtää pääasiat seuraamastaan luennosta

4. on syventänyt oman opiskelualansa kielen tuntemusta ja kehittänyt taitoaan referoida suullisesti sekä lukemaansa että kuulemaansa.


Lisätietoja

Osana suomen kielen opiskelua opiskelija osallistuu jakson aikana Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä -kurssille ja tekee siihen kuuluvat harjoitustehtävät (1 op).

Esitietojen kuvaus

XSU9993, XSU9992 ja XSU9991 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, osallistuminen "Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä" -kurssille ja sen tehtävien tekeminen sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus