VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään projektityöskentelyyn ja sovelletaan viestinnän osaamista työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. 

Suoritustavat

Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa markkinoida viestinnän osaamista
  • tuntee viestintäyrittäjyyden lähtökohtia ja toimintamuotoja
  • osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa
  • osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset
  • hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Esitietojen kuvaus

VISA1010, VISA1011, VISA1012 ja VISA1013

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.

Opetus