VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään vuorovaikutussuhteisiin, relationaaliseen viestintään ja interpersonaalisen viestinnän ilmiöihin sekä opitaan analysoimaan niitä.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää interpersonaalisen viestinnän ilmiöitä kasvokkaisessa ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa
  • ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät
  • ymmärtää oman vastuunsa vuorovaikutussuhteiden osapuolena
  • osaa analysoida interpersonaalista viestintää eri näkökulmista.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Esitietojen kuvaus

VISA1010

Kirjallisuus

  • Guerrero, Andersen & Afifi 2011. Close encounters (4. tai uudempi painos)
  • Wood, Interpersonal communication: Everyday encounters (8. tai uudempi painos)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, analyysitehtävät ja tentti.

Opetus