VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen lähtökohtiin, johtajuuteen ryhmissä ja tiimeissä sekä vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin ja opitaan analysoimaan ryhmän vuorovaikutusta.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat
  • ymmärtää ryhmäviestinnän ja sen johtamisen merkityksen yhteisöissä ja organisaatioissa
  • ymmärtää teknologiavälitteisten ryhmien ja tiimien erityispiirteitä
  • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiä ja osaa analysoida ryhmän vuorovaikutusta
  • ­osaa työskennellä vastuullisesti työryhmän jäsenenä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Esitietojen kuvaus

VISA1010

Kirjallisuus

  • Hirokawa, Cathcart, Samovar & Henman (toim.), Small group communication (8. painos);
  • Keyton, Communicating in groups (3. tai uudempi painos)
  • Spangle & Isenhart, Negotiation. Communication for diverse settings (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävät.

Opetus