SAXS2060 Saksan kieli ja työelämän diskurssitaidot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijan tehtävissä tarvittavia diskurssitaitoja opiskelijan oma alakohtainen suuntautuminen huomioiden. Opintojakson ote on analyyttis-reflektiivinen: kurssilla sovelletaan aiemmissa opinnoissa omaksuttuja diskurssintutkimuksen näkökohtia omaan diskurssintuotantoon sekä tehdään näkyväksi saksan kieleen ja kulttuuriin erikoistuneen kieliasiantuntijan erityisosaamista työelämän näkökulmasta. Kurssilla tehdyistä opiskelijatöistä saa työnäytteen esimerkiksi maisterinportfolioon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan 

opiskelijalla on kokemusta kieliasiantuntijan työn kannalta keskeisten diskurssitaitojen soveltamisesta saksan kielen ja kulttuurin kontekstissa

  • · opiskelija on syventänyt valmiuksiaan hyödyntää diskurssintutkimuksen näkökohtia omissa tiedontuotannon prosesseissaan

    · opiskelijalla on entistä selkeämpi näkemys omasta erikoisosaamisestaan työelämän näkökulmasta

    opiskelija on harjaannuttanut työelämän metataitoja, kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä ajanhallintaa.


Lisätietoja

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät.


Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit:

Oppimisympäristössä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa

Opetus