BMEA005 Kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kandidaatintutkielman eri vaiheiden suorittaminen ja tutkielman laadinta.

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely.
Kandidaatintutkielman laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• organisoida ja toteuttaa empiirisen tutkimuksen ja kirjoittaa tieteellisen tutkielman

Lisätietoja

3. syys- ja kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus