YRIKOK Yrittäjyys-moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Yrittäjyyden temaatiinen moduuli koostuu pakollisesta yrittäjyyden perusteet -opintojaksosta sekä vapaasti valittavista perus- ja aineopintotasoista opintojaksoista. Yrittäjyyden perusteet -opintojakso käsittelee yrittäjyyttä yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla tarjoten perustiedot omaehtoisesta, sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä. Vapaasti valittavilla perus- ja aineopintotasoisilla opintojaksoilla syvennytään tarkemmin omaehtoiseen, sisäiseen ja/tai ulkoiseen yrittäjyyteen ja toteutetaan näihin liittyviä käytännön projekteja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää keskeiset yrittäjyyden ulottuvuudet ja niihin kytkeytyvät teoretisoinnit. Hän ymmärtää myös yrittäjyyden yhteiskunnallisen roolin ja taloudellisen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyteen liittyviä työkaluja ja malleja käytäntöön esimerkiksi omien työllistymisvaihtoehtojen suunnittelussa, kehittämisprojektin toteuttamisessa tai oman yritystoiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä.

Rakenne

Valitse väh. 15 op