JSBA2010 Entrepreneurship in Action (2–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija työstää oppimistehtävän, jossa hän analysoi akateemista yrittäjyyskirjallisuutta hyödyntäen osallistumistaan esim. johonkin seuraavaan:

- uuden liiketoiminnan suunnittelu
- uuden liiketoiminnan käynnistäminen
- uuden liiketoiminnan pyörittäminen
- yrittäjyysaiheinen tapahtuma

Opintojakson vastuuopettaja arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä esitellyt "osallistumiskriteerit" sekä ohjeistaa relevantin akateemisen yrittäjyyskirjallisuuden valintaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• analysoida osallistumistaan yrittäjyyteen / yrittäjyysaiheiseen tapahtumaan hyödyntäen akateemista yrittäjyyskirjallisuutta

Esitietojen kuvaus

Yrittäjyyden perustiedot & opiskelija on osallistumassa esim. johonkin seuraavista:

- uuden liiketoiminnan suunnittelu
- uuden liiketoiminnan käynnistäminen
- uuden liiketoiminnan pyörittäminen
- yrittäjyysaiheinen tapahtuma

Oppimateriaalit

Oppimistehtävässä hyödynnettävä kirjallisuus tarkennetaan kurssille ilmoittauduttaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Learning diary
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus