TTMKOB Terveystiedon aineenhallinnan täydentävät opinnot (30 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Terveyskasvatuksen tutkinto-opiskelijoille suositellaan terveystiedon täydennyspaketin opintojen  suorittamista (30 op) osana vapaasti valittavia opintoja. Terveystieteiden kandidaattiohjelmassa terveyskasvatuksen opintosuunnassa opiskelevien kannattaa aloittaa täydennyspaketin suorittaminen ennen terveyskasvatuksen maisteriohjelmaan siirtymistään. Terveyskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa täydennyspaketin opinnot maisteriohjelmaan sisältyvänä valinnaisena opintokokonaisuutena. Täydennyspaketin opinnot yhdessä terveyskasvatuksen pääaineopintojen (sisältäen syventävät opinnot, 65 op) kanssa antavat terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden perusopetukseen ja lukioon. Terveystiedon opettajana toimiminen edellyttää lisäksi opettajan pedagogisten opintojen (60 op) suorittamista. Lisäksi opettajan tehtäviin aikovien on tärkeää opiskella myös toista koulussa opetettavaa ainetta vähintään aineopintojen laajuisena (60 op).

Osaamistavoitteet

-

Lisätietoja

Opintojaksojen suoritusjärjestys on muuten vapaa, mutta opintojaksot TTMP1001 Terveystiedon perusteet, TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet ja TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen tulee tehdä tässä järjestyksessä. Lisäksi suositellaan, että opintojakso TERV116 Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä suoritetaan vasta opintojakson TERV110 Terveystiedon didaktinen syventäminen jälkeen (koska sillä käytetään TERV110-opintojaksolla tuotettua materiaalia). 

Rakenne

Valitse kaikki (30+ op)