MMT1KOK Musiikki ja mieli (15–25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli tarjoaa opiskelijoille asiantuntemusta musiikin havaitsemisen ja kognition tutkimusalueelta. Luentojen, demonstraatioiden ja projektien avulla opiskelijat oppivat, kuinka musiikki toimii sekä suhteessa ihmisen psykologiaan että laajempaan tutkimuskontekstiin. Psykologisen näkökulman aihepiireihin kuuluvat sävelkorkeuden ja rytmin käsittely, musiikillisten taitojen kehittäminen sekä se, kuinka musiikillinen koulutus voi muuttaa aivoja. Laajempiin aiheisiin kuuluvat musiikin sosiaalinen kognitio sekä musiikin kehollisuus. Projektitöiden kautta opiskelijat oppivat käyttämään myös nykytutkimuksen kannalta merkityksellisiä tekniikoita, mikä syventää heidän asiantuntemustaan ja tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

- on kehittänyt asiantuntemustaan musiikin havaitsemisen ja kognition sekä musiikin ja neurotieteen tämänhetkisen tutkimuksen pääalueilla

- osaa arvioida, vertailla ja tiivistää kriittisesti erilaisia ​​empiirisiä ja teoreettisia tulokulmia sekä niihin liittyviä psykologisia näkökulmia musiikin havainnoimiseen, kognitioon ja käyttäytymiseen liittyen suomeksi ja englanniksi.

- on hankkinut osaamista erilaisten tutkimustekniikoiden käyttämisessä ja osaa soveltaa asianmukaista teknologiaa tutkimusprojekteissa (esim. liikkeenkaappaustekniikka, EEG, anturitekniikka, musiikin tuotanto-ohjelmistot, studiotekniikka)

- on saanut kokemusta akateemisten projektien suorittamisesta monitieteisessä ympäristössä

Rakenne

Valitse kaikki (15–25 op)