MUPS2001 Research Tools for Multidisciplinary Music Research (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

The course focuses on various technologies housed in MUTKU, such as optical motion capture, electroencephalography (EEG), virtual reality (VR), and various technologies used in therapeutic and well-being settings. Students decide which technology to focus on at the start of the course. They will then carry out a project that provides hands-on skill development in data collection and analysis. The nature of the project can be based on the student’s own interest, suggested by the teacher, or be part of an ongoing research project within the department.

Osaamistavoitteet

After completing the course the student has

- acquired a deep understanding and expertise in one or more technologies that can be applied to music-related empirical research

- completed a small methods-based experiment that fits within the purview of MUTKU’s department research orientation as it pertains to music-related empirical research

- acquired experience in writing a technical report that describes in technical language an experimental procedure and outcome

Lisätietoja

If you use this course to replace MUPS1020 (Maisterintutkielmaa tukeva menetelmä), you must complete LIB1DATA (1 ECTS) separately.

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus