LFYKOK Liikuntafysiologian syventävä moduuli (16+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Edellyttää LitK opintoja tai DI - opiskelijoilta LBIKOK - opintokokonaisuutta seuraavasti: Liikuntafysiolgian moduulin edeltäviin opintoihin kuuluvat sivuaineen pakolliset (21op) ja:

LBIP1012 Kuormitusfysiologia II (3 op)
LBIP006 Kuormitusfysiologian harjoitukset (3 op)
LBIP1001 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (liikunta- ja terveystieteissä) (2 op)
LBIP1002 Biokemia ja energia-aineenvaihdunta (liikunta- ja terveystieteissä) (3 op)

Kuvaus

Liikuntafysiologian syventävän moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä fyysisen harjoittelun ja kehon toiminnan fysiologiasta molekyylitasolta koko kehon tasolle. Moduulissa perehdytään ihmisen solujen, kudosten ja elinjärjestelmien toimintaan levossa ja liikunnassa sekä erityisolosuhteissa (kylmä, kuuma ja korkea ilmanala). Lisäksi syvennetään osaamista liikunnan ja liikkumattomuuden fysiologisista adaptaatioista ja adaptaatiomekanismeista. Moduulissa mekanistista liikuntafysiologiaa sovelletaan myös urheilufysiologiaan. 

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (16–18 op)