LFYS1100 Solu- ja molekyylibiologian syventäminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • DNA, RNA, kromosomit ja DNA:n replikaatio

 • DNA:sta RNA:ksi: transkriptio

 • Geeniekspression säätely ja tutkiminen

 • RNA:sta proteiiniksi

 • Biologiset kalvot ja kalvoproteiinit

 • Kalvokuljetus solukalvon ympärillä ja aktiopotentiaali

 • Solun tukiranka ja lihassupistus

 • Solun osat ja niiden välinen kuljetus

 • Solujen kommunikaatio

 • Solusykli, solujen kasvu ja surkastuminen sekä genetiikka

Osaamistavoitteet

 Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla solujen ja niitä ympäröivät tärkeät rakenteet ja näiden yhteys solujen toimintaan

 • selittää geneettisen informaation säilytyksen ja luennan perusteet

 • kuvailla miten geenien luenta etenee proteiinisynteesiin ja miten proteiinien toimintaa ja määrää säädellään

 • selittää solujen koon ja lukumäärän säätelyn perusteet

 • kertoa perusteet soluliikenteelle, viestinnälle ja kommunikoinnille

 • yhdistää saatua solu- ja molekyylibiologian ymmärrystä liikuntaan ja liikuntafysiologiaan

 • laajentaa ja jalostaa biokemian kurssilla opittuja asioita

 • kriittisesti tulkita solu- ja molekyylibiologiaan liittyviä virheellisiä käsityksiä ja sovelluksia sekä argumentoimaan niistä käyttäen tieteellistä käsitteistöä

Esitietojen kuvaus

LBIP1001 Solu- ja molekyylibiologian perusteet (2 op)

Oppimateriaalit

Alberts Essential cell biology. New York : Garland Science 5s painos

Oheisluettavana:

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/

Heino ja Vuento: Biokemia ja solubiologia. (yht. n. 50 s max)

muu kirjallisuus tai videomateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 20 tuntia. Itsenäinen työskentely. Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä
Arviointiperusteet:
Tentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus