LFYS1001 Liikuntafysiologia eri ympäristöolosuhteissa (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Elimistön lämmönsäätely

 • Kuumastressi ja hydraatiostrategia liikunnan aikana

 • Kylmäaltistus ja liikunnan aiheuttamat fysiologiset vasteet kylmässä

 • Fysiologiset vasteet hypoksialle

 • Korkeanpaikan harjoittelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata syvällisesti kuuman, kylmän ja korkeapaikan aiheuttamat fysiologiset muutokset elintoiminnoissa levossa ja kuormituksessa

 • kuvata elimistön säätelymekanismit kuumissa ja kylmissä olosuhteissa sekä korkeassa ilmanalassa

 • lukea kriittisesti alan kirjallisuutta

 • soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön 

Lisätietoja

5. syksy. Huom! Kurssi alkaa jo 7.9.!

Oppimateriaalit

 • Cheung S. (2010) Advanced Environmental Exercise Physiology. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (255 s.)

 • Wilber R. (2003) Altitude Training and Athletic Performance, 1st Edition. Human Kinetics. (264 s.)

 • Gunga H-C. (2015) Human Physiology in Extreme Environments. Human Kinetics. (313 s.).

 • Casa Douglas J. (Ed.) (2018) Sport and Physical Activity in the Heat: Maximizing Performance and Safety. Springer. (365 s.).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 6 tuntia, seminaari 6 tuntia, kirjallisuus 200 sivua
Arviointiperusteet:
Literature exam (50 %) -> literature report (50%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus