LFYS1000 Fyysisen harjoittelun akuutit fysiologiset vasteet ja krooniset adaptaatiot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Tuki- ja liikuntaelimistön vasteet ja adaptaatiot

 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön vasteet ja adaptaatiot

 • Metaboliset vasteet ja adaptaatiot

 • Hermolihasjärjestelmän vasteet ja adaptaatiot

 • Hormonaaliset ja immunologiset vasteet ja adaptaatiot

 • Harjoittelusta palautuminen

 • Ylikuormitus ja ylikunto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • esittää syvällisesti fyysisen harjoittelun akuutit ja krooniset vasteet

 • kuvata harjoitusadaptaatioiden säätelymekanismit

 • lukea kriittisesti alan kirjallisuutta

 • soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön eri sovellutusalueilla

Lisätietoja

4. syksy. Huom! Kurssi alkaa jo 2.9.!

Oppimateriaalit

• Borer K.T. (2013) Advanced Exercise Endocrinology. Champaign, IL., USA: Human Kinetics. (264 s.).

• Bouchard C and Hoffman E.P. (eds.) (2011) Genetic and molecular aspects of sports performance. The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Volume XVIII, Genetic and Molecular Aspects of Sports Performance. Wiley-Blackwell (404 s.)

• Gleeson M., Bishop N. and Walsh N. (2013) Exercise Immunology. NY, USA: Routledge (176 s.) E-book

• Hackney A. (ed.) (2017) Sex Hormones, Exercise and Women: Scientific and Clinical Aspects. Cham, Switzerland: Springler International Publishing (319 s.) E-book.

• Hargreaves, M. & Spriet, L. (eds.) 2006. Exercise Metabolism. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (301 s.).

• Hausswirth C. & Mujika I.( 2013) Recovery for Performance in Sport. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (281 s.)

• Laursen P. and Buchheit M. (2018) Science and Application of High-Intensity Interval Training. Human Kinetics (672 s.).

• McGuigan M. (2017) Monitoring Training and Performance in Athletes. Human Kinetics (264 s.).

• Schumann M. and Rønnestad B. (Eds.) (2019) Concurrent Aerobic and Strength Training: Scientific Basics and Practical Applications. Springer. (416 s.).

• Wackerhage H. (2014) Molecular Exercise Physiology. NY, USA: Routledge, Taylor & Francis Group. (338 s.).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 12 tuntia, seminaari 12 tuntia, kirjallisuus 200 sivua
Arviointiperusteet:
Luentojen ja seminaarin tenttiminen (40%), seminaaritöiden tekeminen ja aktiivisuus seminaareissa (20%), kirjallisuuden tenttiminen (40%) -> Luentojen ja seminaarin tenttiminen (40%), seminaaritöiden tekeminen ja aktiivisuus seminaareissa (30%), kirjallisuuden tenttiminen (30%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus