JOUKOK Journalistiikan opintokokonaisuus (25+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Journalistiikan opintokokonaisuuden painopisteenä on journalistinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Kokonaisuuteen kuuluvilla opintojaksoilla opiskelija oppii tekemään journalistisia perussisältöjä, kuten uutis-, feature- ja mielipidejuttuja eri media-alustoille: painettuun mediaan, radioon, televisioon sekä verkkoon ja mobiiliin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee journalistista professiota ja sen ajankohtaisia haasteita sekä kykenee arvioimaan journalismin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet

Journalistiikan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia journalistisissa perustehtävissä ja projekteissa monimediaisessa ympäristössä
  • tuntee journalismin eri alustoille tehtävien uutis-, feature- ja mielipidejuttujen perusrakenteen ja keskeiset ilmaisukeinot
  • kykenee analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen
  • osaa tehdä eettistä harkintaa journalistisessa työssä.

Esitietojen kuvaus

Viestinnän ja median / Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)