BMEKOK Biomekaniikan syventävä moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Edellyttää LitK opintoja tai DI - opiskelijoilta LBIKOK - opintokokonaisuutta seuraavasti: Biomekaniikan moduulin edeltäviin opintoihin kuuluvat sivuaineen pakolliset (21op) ja:

LBIP2000 Hermolihasjärjestelmän perusteet (7 op)
LBIA012 Biomekaanisia kuvantamismenetelmiä (4 op) 

Kuvaus

Biomekaniikan syventävän moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä liikkumisen biomekaniikasta ja hermolihasjärjestelmän toiminnasta ja adaptaatiosta. Moduulissa perehdytään ihmisen aivo- ja selkäydintason sensorimotorisiin mekanismeihin ja niiden vaikutuksiin liike- ja lihasmekaniikkaan, liikkumisen, harjoittelun, lihasväsymyksen ja ikääntymisen kontekstissa. Ymmärrystä syvennetään myös soveltavasti kliinisen- ja urheilubiomekaniikan näkökulmasta. Moduulissa mekanismista näkökulmaa vahvistetaan myös tutustumalla nykyaikaisiin mittausmenetelmiin ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää biomekaanisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (22–24 op)