YMASYV Markkinoinnin syventävät opinnot (79 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Markkinoinnin syventävät opinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, yritysten välistä kaupankäyntiä, vähittäiskauppaa, vastuullista markkinointia, hinnoittelua, brändijohtamista, urheilumarkkinointia sekä digitaalisuutta markkinoinnissa.

Osaamistavoitteet

Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden maisteri hallitsee markkinoinnin lähtökohdat osana liiketoimintaosaamista. Kauppatieteiden maisteri tuntee ja ymmärtää asiakkuuksien johtamiseen liittyvät käsitteet, strategiat ja käytännöt sekä osaa luoda ja kehittää asiakkuuksia.
Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen.

Rakenne

Valitse kaikki (79+ op)