YMAS2130 Brand Management (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Emotions, cognition and brands
Symbolic and cultural meanings of brands
Brand strategies
Brand equity
Brand performance

Osaamistavoitteet

On successful completion of the course, students will be able to:
- recognise and explain the core concepts and theories in brand management
- identify links between brand meaning and brand strategy
- apply brand strategies in various branding objectives

Esitietojen kuvaus

Intermediate studies in marketing.

Oppimateriaalit

Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L. & Pervan, S. 2011. Strategic Brand Management. Oxford University Press.
Keller, K.L. 2008. Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 3rd ed. Pearson

Kirjallisuus

  • Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L. & Pervan, S. 2011. Strategic Brand Management. Oxford University Press.
  • Keller, K.L. 2008. Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 3rd ed. Pearson

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Essay
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus