LTKMOPER Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Opinto-oikeus on vapaa liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava oikeutta. Katso ohjeet: https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/muiden-tiedekuntien-opiskelijoille/opinto-oikeuden-hakeminen 

Kuvaus

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot tutustuttavat opiskelijan liikunta- ja terveystieteelliseen koulutukseen ja tutkimukseen erilaisista näkökulmista, myös monitieteisesti. Perusopinnot käytyään opiskelijalla on valmiudet syventää liikunta- ja terveystieteellistä osaamista eri oppiaineiden suunnassa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot käytyään opiskelija

  • tunnistaa väestön liikuntakäyttäytymiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavien ilmiöiden moninaisuutta ja niiden historiallisia taustoja
  • tietää, kuinka liikuntakasvatusta ja liikunnan edistämistä toteutetaan eri-ikäisillä ja erilaisen toimintakyvyn omaavilla väestöryhmillä
  • tuntee lapsen kehityksen erityispiirteitä liikunnan ja terveyden edistämiseen liittyen
  • osaa tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden ja vaikutusmahdollisuudet ja osaa laatia tutkittuun tietoon perustuvan liikuntaan ja/tai terveyteen liittyvän tekstin
  • on sisäistänyt kokonaisvaltaisen liikuntakäyttäytymisen tarkastelemisen tärkeyden sekä liikunnan ja terveyden edistämisen yhteiskunnallisen merkityksen.

Rakenne

Valitse kaikki (21–25 op)