LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän perusteet

Tiedeviestintä ja mediavälitteinen vaikuttaminen

Tiedottaminen ja tiedotteen laatiminen

Liikunta- ja terveysneuvonta yksilölle ja ryhmille

Sosiaalinen media viestinnässä


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden

  • osaa erotella tiedeviestinnän tyypit ja soveltamismahdollisuudet käytännössä

  • osaa laatia tutkittuun tietoon perustuvan tekstin

Oppimateriaalit

Sopimuksen mukaan kirjallista työtä tukevaa kirjallisuutta.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja päätösseminaariin, 18 tuntia. Luentopäiväkirja. Kirjallinen työ, jossa on hyödynnettävä työtä tukevaa kirjallisuutta. Itseopiskelu. LPE: Kurssin kirjataan koko laajuudeltaan (2 op) liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.
Arviointiperusteet:
Kirjallinen työ ja luentopäiväkirja suoritettava hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

LTKY1003 Luennot ja luentopäiväkirja (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille ja päätösseminaariin (18 tuntia) ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen hyväksytysti.

Opetus

x

LTKY1003 Kirjallinen työ (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus