LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät
Tutustuminen liikunta- ja terveyslaboratorioihin ja liikunnanopettajakoulutuksen opetustiloihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
  • ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot (8 t luentoa ja 4 t tutustuminen laboratorioihin ja saleihin), itsenäinen työskentely ja luentotehtävän tekeminen. Kurssi suoritetaan ensimmäisenä opiskelusyksynä.
Arviointiperusteet:
Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot (8 tuntia luentoa ja 4 tuntia tutustuminen tiedekunnan laboratorioihin ja saleihin), itsenäinen työskentely ja luentotehtävän tekeminen.

Opetus