LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
  • terveyden ja hyvinvoinnin historialliset lähtökohdat
  • koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
  • liikkumisen, liikunnan ja ruumiillisuuden kulttuurihistoria
  • terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurihistoria

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hahmottaa ihmisyhteisön eri aikakausien liikuntakulttuurin päävaiheet luonnonkansoista nykypäivään
  • ymmärtää liikkumisen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan vuorovaikutusta historiallisina ajanjaksoina
  • ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin historiallisia lähtökohtia
  • tuntee koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
  • erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia ja tutkimustapoja

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 16 t (8 t liikunnan kulttuurihistoria, 4 t terveys ja hyvinvointi, 4 t koululiikunta), itsenäinen työskentely ja luentotentti, minkä yhteydessä tentitään myös luennoilla jaettu kirjallisuus.
Arviointiperusteet:
Luentotentti 100 %.
Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja luentotentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (16 h), luentojen ja luennoilla jaetun kirjallisuuden tenttiminen luentosarjan lopuksi pidettävässä tentissä.

Opetus