LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan väestön liikuntakäyttäytymistä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisenä tarkastelun kohteena on se, miten suomalaiset liikkuvat ja miten liikuntakulttuuri muotoutuu Suomessa yhteiskunnan eri sektoreilla. Lisäksi opintojaksolla perehdytään monitieteisesti liikunnan ja urheilun keskeisiin käsitteisiin sekä käydään läpi liikuntasuositukset ja niiden terveysperusteet.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee liikunnan ja urheilun peruskäsitteet liikunta- ja terveystieteiden näkökulmista.
  • tuntee liikuntasuositukset ja niiden terveysperusteet eri ikäisille sekä sovellukset erityisryhmille.
  • tietää liikuntakäyttäytymisen ja urheilun trendit eri ikäisillä ja eri väestöryhmissä.
  • hahmottaa kansallisen liikuntakulttuurin kehityksen sekä eri yhteiskuntasektorien (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit sekä muu luennolla jaettava materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustapa 1 on tarkoitettu niille lpe-opiskelijoille, jotka tekevät kasvatustieteen perusopinnot integroituina opintoina. Tämä suoritustapa on se, jonka suurin osa lpe-opiskelijoista tekee.
Arviointiperusteet:
Ryhmätentti 100%
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille (32 t) (2 op) ja itsenäistä työskentelyä (orientoiva tehtävä, luentopäiväkirja) (2 op) sekä ryhmätentti (1 op). LPE: Kurssin laajuudesta 3 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LTKYxxxx Väestön liikuntakäyttäytyminen).
Arviointiperusteet:
Ryhmätentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Suoritustapa 3 on tarkoitettu niille lpe-opiskelijoille, jotka tekevät kasvatustieteen perusopinnot integroituina opintoina. Tämä suoritustapa on se, jonka suurin osa lpe-opiskelijoista tekee. Ilmoittaudu Luennoille ja luentopäiväkirjaan (3 op) kurssin KTKP020 kautta!
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille (32 t) ja luentopäiväkirja (3 op) sekä orientoiva tehtävä ja ryhmätentti (2 op). LPE: Kurssin laajuudesta 3 op (luennot ja luentopäiväkirja) kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin KTKP020-opintojaksolle.
Arviointiperusteet:
Ryhmätentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

LTKY1004 Luennot (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (32 tuntia).

Ei julkaistua opetusta
x

LTKY1004 Ryhmätentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Kurssin arvosana muodostuu 100 % ryhmätentin arvosanasta.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

LTKY1004 Orientoiva tehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentojen yhteydessä suoritettava orientoiva tehtävä.

Ei julkaistua opetusta
x

LTKY1004 Luentopäiväkirja (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentojen yhteydessä suoritettava luentopäiväkirja.

Ei julkaistua opetusta
x
x

LTKY1004 Orientoiva tehtävä ja ryhmätentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LTKY1004 Luennot ja luentopäiväkirja (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus