Markkinointi

Markkinointi luo kannattavia asiakassuhteita

Markkinoinnin aineopinnoissa tutkit asiakkaita, kuluttajia, liiketoimintaa ja niiden välisiä suhteita eri näkökulmista. Saat tietoa ja osaamista, jota tarvitaan nykyään erilaisissa organisaatioissa aina yrityksistä yhdistyksiin ja julkisiin organisaatioihin.

Opinnoissa painottuu digitalisaation vaikutusten ymmärtäminen organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioissa sekä asiakkaiden käyttäytymisessä, esimerkiksi verkko-ostamisessa ja sosiaalisessa mediassa.

Avoimessa yliopistossa opiskelet markkinointia joustavasti: voit aloittaa opintoja ympäri vuoden ja opiskella etänä verkon välityksellä. Muista myös avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.

Opiskele opintokokonaisuus tai yksittäisiä kursseja

  • Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Taustaksi tarvitset liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Lisätietoja löydät Näin aloitan opintoni -välilehdeltä.
  • Perusopintotasolta löydät YTTP1120 Markkinoinnin perusteet -opintojakson ilman esitietovaatimuksia.
  • Voit opiskella markkinointia myös yksittäisinä aineopintojaksoina. Jos opiskelet vain yksittäisen opintojakson, riittää esitiedoksi YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op) tai vastaavat tiedot.
  • Markkinoinnin aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op) suositellaan vain opiskelijoille, jotka tarvitsevat sitä osaksi tutkintotavoitteisia opintojaan. Opintojakson lisäksi suoritetaan johdantojaksot JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op).
  • Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina.
  • Jos et tähtää tutkintoon, suorita seminaarityöskentelyn ja tutkielman sijaan lisää valinnaisia opintoja, jotta aineopintokokonaisuuden minimilaajuus 35 op täyttyy. Tällöin opinnot ovat suoritettavissa täysin etäopiskellen.
  • Löydät lisätietoa Näin aloitan opintoni -välilehdeltä.

Tutustu myös:

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.