OKUPER Kuvataiteen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkityksen lapsen oppimisessa
- tuntee kuvataiteen ja kuvakulttuurien erilaisia ilmaisumenetelmiä ja työtapoja
- hallitsee kuvataideoppiaineen sisältöalueet ja osaa soveltaa kuvataidetta perusopetuksessa
- osaa kehittää ja soveltaa kuvataidekasvatusta työyhteisössään

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)