XYHM1014 Tutkimusviestintä (kemia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiuksia, joita voi hyödyntää sekä kandiprosessissa että muissa oman alan tutkimus- ja kirjoitusprosesseissa. Sisältö painottuu kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien viestintä- ja kielitaitojen monipuoliseen kehittämiseen.


Keskeiset sisällöt

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

  • tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
  • tieteellisen tutkielman tekstilajipiirteet ja rakentaminen
  • omasta tutkielmasta viestiminen suullisesti.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
  • ymmärtää kirjoittamisen, keskustelemisen ja palautevuorovaikutuksen merkitystä tutkimusprosessin edistäjänä ja akateemisen asiantuntijuuden kehittymisessä
  • osaa laatia prosessimaisesti yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tutkielman.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä sovitusti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus